Školení oprávněných osob provozovatele dětských hřišť

Školení oprávněných osob provozovatele dětských hřišť

Novinky

V rámci školení seznamujeme provozovatele a majitele s jejich povinnostmi vyplývajícími z platné normy ČSN EN 1176 . Proškolená osoba bude schopna zajišťovat pravidelné bezpečnostní kontroly (běžné vizuální a provozní), vést provozní dokumentaci, provádět drobné servisní zásahy apod.

Hlavní výhody školení:

Dodržováním předpisů a postupů v souladu s ČSN 1176  se provozovatel chrání před nepříjemnostmi souvisejícími s prošetřováním případné nehody na dětském hřišti.

  • Prováděním pravidelných kontrol společně s drobnou údržbou zajišťuje provozovatel maximální možnou úroveň bezpečnosti dětského hřiště.
  • Běžné vizuální a čtvrtletní provozní kontroly zajišťuje provozovatel vlastním proškoleným personálem. Není tedy důvod na tyto kontroly zvát externí odborníky.